Avenue Concordia

Vergadering mogelijke opheffing VAC

Aan de leden van de Vereniging Avenue Concordia,
26 oktober 2018
 
In de nieuwsbrief van 22 juni 2018 heeft het bestuur een oproep gedaan aan de leden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur van de vereniging, het werven van nieuwe leden om het draagvlak te vergroten en gewezen op de beperkte financiële positie om een goede website te blijven onderhouden en te voldoen aan de privacy wetgeving.

Helaas heeft die oproep geen reacties opgeleverd en dat betekent zoals in het bericht van 22 juni 2018 al was aangegeven dat de basis voor het voortbestaan van de vereniging komt te ontbreken.
In de bestuursvergadering van 17 oktober 2018 heeft het bestuur met die wetenschap besloten de ontbinding van de vereniging in gang te zetten.

De statuten van de vereniging geven aan dat voor de ontbinding van de vereniging een besluit van de algemene vergadering, waar ten minste drie/vierde van het aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vereist is.

In het geval in de vergadering de hiervoor genoemde vereisten (het quorum) niet worden gehaald, dan dient een volgende vergadering te worden uitgeschreven waarin alsdan met een meerderheid van twee/derde van de alsdan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden, het besluit genomen kan worden.

Het bestuur nodigt u aldus uit voor de algemene vergadering welke gehouden wordt op 12 november 2018 ten kantore van Fronttaal gevestigd aan de Avenue Concordia 105 om 20.00 uur.
In verband met het te reserveren aantal plaatsen bij dezen het vriendelijke verzoek vooraf te laten weten of u aanwezig zult zijn. U kunt daar voor bellen naar de secretaris van de vereniging Anne van den Berg, telefoonnummer 0653453645. Een bericht in de brievenbus van Avenue Concordia 104B kan ook.

Het bestuur houdt er rekening mee dat in de vergadering van 12 november 2018 het quorum niet gehaald wordt en om die reden wordt in deze uitnodiging tevens een oproep gedaan voor een tweede vergadering te houden op 19 november 2018 eveneens om 20.00 uur bij Fronttaal op nummer 105.
Ook hier geldt het verzoek vooraf te laten weten in het geval u de vergadering wenst bij te wonen.

Voor beide vergaderingen zijn de agendapunten: 

  • Tekenen presentie lijst
  • Opening
  • Ontbinding en vereffening Vereniging Avenue Concordia (tot 1 november 2018 zijn de statuten te raadplegen op de website)
  • Aanwijzing vereffenaars
  • Bestemming eventueel batig saldo
  • Stemming
  • Afsluiting

Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur van Vereniging Avenue Concordia
Hans van Maarschalkerweerd (voorzitter)
Anne van den Berg (secretaris)
Ernst Henny (penningmeester)
Richard van Klooster
Suzanne Algra

NIEUWS

26-10-2018
Vergadering mogelijke opheffing VAC

Aan de leden van de Vereniging Avenue Concordia,
26 oktober 2018
 
In de nieuwsbrief van 22 juni 2018 heeft het bestuur een oproep gedaan aan de leden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur van de vereniging, het werven van nieuwe leden om het draagvlak te vergroten en gewezen op de beperkte financiële positie om een goede website te blijven onderhouden en te voldoen aan...

30-08-2017
Arte Concordia 2017 opent zaterdag 9 september om 16.00 uur.

Spectaculair en feestelijk wordt dan het startsein gegeven voor een maand met kunst en activiteiten op de Avenue Concordia in Rotterdam. Met medewerking van bewoners gaan net als de voorgaande keer vele door kunstenaars ontworpen vlaggen uit.
U bent van harte uitgenodigd!

Bij ontwerpstudio DOEN in het oude postkantoor is een paralleltentoonstelling met werk van deelnemende...

17-07-2017
9 september start Arte Concordia 2017

De tweejaarlijkse tentoonstelling op de Avenue Concordia in Rotterdam gaat op 9 september aanstaande van start. Een maand lang is de groene middenberm van deze prachtige laan het podium voor een tentoonstelling van beeldende kunst. En aan de monumentale gevels wapperen door kunstenaars ontworpen vlaggen.
Arte Concordia laat kunst in de openbare ruimte zien in de omgeving waar mensen...