Avenue Concordia

Peiling

De Vereniging Avenue Concordia (hierna VAC) bestaat sinds 1996 opgericht. Volgens de statuten van de vereniging kan iedere bewoner van de straat lid zijn van de vereniging. 

Wat houdt het lidmaatschap in? 

Er zijn geen verplichtingen. 
U kunt actief meedoen en klachten of ideeën aandragen. 
Vrijwillig kunt u een kleine bijdrage overmaken voor de onkosten.

Bij voldoende ledental bent u ervan verzekerd dat de vereniging de belangen van onze straat blijft behartigen. 

Geef uw mening vóór 10 november

Peiling

Op basis van de uitkomst wordt besloten of daarna een algemene ledenvergadering van de VAC kan worden gehouden. Als het aantal aanmeldingen/bevestigingen niet de vijftig procent niet haalt, gaat het bestuur over tot beëindiging/liquidatie van de vereniging. Dat laatste zou het bestuur heel jammer vinden, maar zonder een breed draagvlak heeft de VAC geen toereikende representatieve functie naar buiten.

 

Op basis van de uitkomst wordt besloten of daarna een algemene ledenvergadering van de VAC kan worden gehouden. Als het aantal aanmeldingen/bevestigingen niet de vijftig procent niet haalt, gaat het bestuur over tot beëindiging/liquidatie van de vereniging. Dat laatste zou het bestuur heel jammer vinden, maar zonder een breed draagvlak heeft de VAC geen toereikende representatieve functie naar buiten.

NIEUWS

26-10-2018
Vergadering mogelijke opheffing VAC

Aan de leden van de Vereniging Avenue Concordia,
26 oktober 2018
 
In de nieuwsbrief van 22 juni 2018 heeft het bestuur een oproep gedaan aan de leden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur van de vereniging, het werven van nieuwe leden om het draagvlak te vergroten en gewezen op de beperkte financiële positie om een goede website te blijven onderhouden en te voldoen aan...

30-08-2017
Arte Concordia 2017 opent zaterdag 9 september om 16.00 uur.

Spectaculair en feestelijk wordt dan het startsein gegeven voor een maand met kunst en activiteiten op de Avenue Concordia in Rotterdam. Met medewerking van bewoners gaan net als de voorgaande keer vele door kunstenaars ontworpen vlaggen uit.
U bent van harte uitgenodigd!

Bij ontwerpstudio DOEN in het oude postkantoor is een paralleltentoonstelling met werk van deelnemende...

17-07-2017
9 september start Arte Concordia 2017

De tweejaarlijkse tentoonstelling op de Avenue Concordia in Rotterdam gaat op 9 september aanstaande van start. Een maand lang is de groene middenberm van deze prachtige laan het podium voor een tentoonstelling van beeldende kunst. En aan de monumentale gevels wapperen door kunstenaars ontworpen vlaggen.
Arte Concordia laat kunst in de openbare ruimte zien in de omgeving waar mensen...